Skip to main content
Her er noen eksempler på hva vi gjør. Vi trenger kun noen få bilder for å lage ny kalesje.

Om oss

Seilmaker Lasse Gjessing har jobbet som seilmaker siden 1978, både hos etablerte seilmakere, og som selvstendig næringsdrivende. Kalesjer, seil og fasongsydde trekk har vært hovedproduksjonen. Etter å ha erfart en økning i kalesjemarkedet, spesielt på båter uten originalkalesje, var det behov for en enklere og mer effektiv måte å lage malene på.

Dette resulterte i en løsning hvor datateknologi ble benyttet. Vi utviklet en metode for å lage kalesje maler, basert på digitale bilder. Ved hjelp av fire - fem digitale bilder er det nå mulig å lage en mal som er helt nøyaktig, og som inneholder all nødvendig informasjon.

Vi har jobbet med kalesjemaler basert på digitale bilder i flere år. Vi tilbyr nå båteiere, uavhengig av geografisk beliggenhet, en løsning hvor de selv tar bildene. Disse sendes inn som basis for mal, og for produksjon av ny kalesje.

Denne fremgangsmåten gir optimal passform, og raskere levering.

Seilmaker Lasse Gjessing begynte sin karriere innen seilmaker-faget i Drammen i 1978.
Opplæringen hos Seilmaker Høeg bestod av både det tradisjonelle seilmaker-håndverket som håndliking, høyfrekvenssveisede presenninger og kapell til lastebiler. I tillegg bestod produksjonen av både cruising- og regattseil, samt kalesjer til alle typer motorbåter.
Etter ett års praksisopphold som seilmaker på flere seilskuter i Vestindia, fikk han sitt svennebrev i 1981.

Gjessing har drevet eget seilloft i mange år. Han har også jobbet for etablerte seilmakere. Seilmaker Peter Høeg, Gran Seil og Seilmaker Johan Larsen.
I begynnelsen av 2000-tallet startet Gjessing på utviklingen av denne digitale konstruksjonsmetoden. Det var et krevende arbeid, men med hjelp av gode støttespillere fikk han patent i 2005. Siden den gang er det produsert utallige maler som er sendt over hele Norge. I tillegg har det blitt salg av lisenser både i Sverige og Danmark.
Gjessing har de siste årene hatt seilloft i Søgne, litt vest for Kristiansand. Her produserer han maler for andre kalesjemakere og driver tradisjonell seilmakervirksomhet.